Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

O zatrudnieniu obcokrajowców

Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy zorganizowali spotkanie z pracodawcami powiatu tczewskiego na temat zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

W województwie pomorskim rośnie ilość zatrudnianych obcokrajowców, dlatego też wojewódzki urząd pracy we współpracy z powiatowymi jednostkami zorganizował cykl spotkań z przedsiębiorcami, które odbywają się w poszczególnych powiatach. Jedno z nich odbyło się niedawno w Tczewie. Impulsem do spotkania były zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców na terenie naszego kraju. Chodzi o obywateli z państw, które do tej pory korzystały z możliwości zatrudnienia bez zezwolenia na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy rejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Tylko do 30 listopada tutejszy urząd pracy zarejestrował 5611 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

Urzędnicy zanotowali znaczny wzrost przyjmowanych oświadczeń, gdyż w 2016 roku w okresie od stycznia do grudnia takich oświadczeń przyjęto 2946, natomiast w 2015 r. zaledwie 270.

W związku ze zmianami w zatrudnianiu cudzoziemców tutejszy urząd pracy będzie miał zwiększone obowiązki i nie lada wyzwanie.

W Tczewie nie tylko zatrudniani są obcokrajowcy zza wschodniej granicy, ale też sami zakładają firmy na przykład budowlane. Oleksandr Melnyk, przedstawiciel jednej z nich mówi, że branża budowlana wciąż się rozwija i warto w nią inwestować.

W pracach sezonowych w rolnictwie czy sadownictwie też można znaleźć pracujących obcokrajowców. Będzie na pewno szansa na zatrudnienie cudzoziemców do prac niewymagających wysokich kwalifikacji w branży budowlanej i szeroko rozumianych pracach produkcyjnych – dodała dyrektor Ewa Uzdowska.

Podobne wpisy

Nasz program na dziś:

 • 17:20 – Przegląd Tygodnia

  Najważniejsze wydarzenia tygodnia w pigułce - wybrane materiały z ostatnich magazynów Nasz Tczew

 • 17:40 – Pytania do Prezydenta

  Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki w naszym studiu odpowiada na pytania widzów TV TeTka i redaktora Krzysztofa Repińskiego (20 marca)

 • 18:00 – Msza święta

  PREMIERA! Retransmisja niedzielnej mszy świętej z godz. 08.00 w kościele farnym

 • 19:00 – ZKZ: Fachowcy w cenie, fachowcy na czas

  Program o Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie

 • 19:05 – Przegląd Tygodnia

  Najważniejsze wydarzenia tygodnia w pigułce - wybrane materiały z ostatnich magazynów Nasz Tczew

 • 19:25 – Milioner nędzarzy

  Spektakl w wykonaniu tczewian - sceny z życia świętego Wincentego a Paulo

 • 21:00 – Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

Radio Tczew 100,8 FM

Nasze patronaty:

Chcesz, byśmy patronowali Twojemu wydarzeniu? Napisz do nas koniecznie!
Pogoda Tczew z serwisu