Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Pierwsza robocza sesja nowej rady

Po kilku dniach od zaprzysiężenia miejskich radnych odbyła się pierwsza sesja robocza. Trzech radnych, którzy zdobyli mandat startując w wyborach z listy Inicjatywy Samorządowej, zgłosiło założenie koła rady o nazwie Tczew Od Nowa.

Nowa kadencja rady miejskiej rozpoczęła się pierwszą sesją w poniedziałek 19 listopada, a już w czwartek odbyły się obrady ze sprawozdaniami, radni zapoznali się z kilkoma programami i głosowaniami nad uchwałami. Sesję prowadził nowy przewodniczący Zenon Drewa. Radni złożyli formalne zgłoszenia o utworzenie kół. Niespodzianek nie było – w radzie znalazły się cztery koła – najliczniejsze Porozumienia na Plus, Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Tczew Od Nowa. Ostatnie z wymienionych zostało zgłoszone przez trzech radnych, którzy uzyskali mandaty startując z komitetu wyborczego Inicjatywa Samorządowa.

W obradach uczestniczyło 22 radnych, a więc komplet. Obecny na sali Ryszard Brucki, który będzie dwudziestym trzecim radnym w miejsce prezydenta Mirosława Pobłockiego. Jednak będzie mógł złożyć ślubowanie dopiero na kolejnej sesji. Wśród gości na sali byli nowy starosta tczewski, jego zastępca i przewodniczący rady powiatu.
Sesję rozpoczęło sprawozdanie Mirosława Pobłockiego z działalności w październiku i listopadzie. Po krótkich przemówieniach gości ze starostwa rada przystąpiła do głosowań nad uchwałami. Radni zaakceptowali plan wykonywania prac społecznie użytecznych, o którym mówiła radna Bożena Chylicka. Zatwierdzili także uchwałami gminny program przeciwdziałaniu problemów alkoholowych oraz regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada zaakaceptowała także niewielka korektę budżetu na bieżący rok, która była związana w przekazaniem środków finansowych Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W części sesji poświęconej zgłaszaniem wniosków, interpelacji czy zapytań głos zabrali radni: Marcin Kussowski, Józef Cichon, Kazimierz Ickiewicz, Łukasz Brządkowski i Krzysztof Misiewicz. Już po sesji odbyło się jeszcze jedno spotkanie robocze – wyłącznie dla radnych, na którym omawiano podstawowe i ważne założenia przy tworzeniu budżetu miasta.

Podobne wpisy