Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Rada powiatu zaczęła reformę

Na styczniowej sesji rada powiatu przyjęła do realizacji aż dwadzieścia jeden uchwał i jedną rezolucję – o ogłoszeniu Roku Kazimierza Piechowskiego. Większość uchwał dotyczyła reformy edukacji, czyli przekształcania placówek ponadpodstawowych.

Były to czwarte obrady w bieżącej kadencji powiatowego samorządu. Rozpoczęły się minutą ciszy, by uczcić pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pierwszą część sesji poświęcono sprawozdaniom i odpowiedziom na poprzednie interpelacje radnych. Na pytania dotyczące bieżącego raportu odpowiadał wicestarosta Piotr Cymanowski. Wiceprzewodnicząca rady Alicja Gajewska odczytała odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Ponadto radnym przedłożono sprawozdanie starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za ubiegły rok.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem rezolucji o ogłoszeniu 2019 „Rokiem Kaziemierza Pechowskiego”. Radni byli jednogłośnie za. W uzasadnieniu czytamy, że związany z Tczewem i pochowany blisko rok temu na cmentarzu w naszym mieście uciekinier z Auschwitz to bohater, patriot, a także człowiek niezmiennie stojący na straży norm, zasad, kodeksów etycznych.

Część poświęcona uchwałom została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła przyjęcia rocznego planu pracy oraz zmian w budżecie, druga została poświęcona zmianom w oświacie. Choć przygotowania do reformy edukacji w powiecie tczewskim rozpoczęły się jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy to zlecono audyt o placówkach edukacyjnych, to formalnie na sesji rozpoczęła się procedura reorganizacji. Radni głosowali nad czternastoma uchwałami, które dotyczyły placówek edukacji.
Dwanaście z nich przegłosowano jednogłośnie. Przy dwóch wstrzymało się sześcioro radnych z Koła i Sprawiedliwości.

W ostatniej części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrało kilku radnych. Jan Kulas zwrócił uwagę na informację o nowych inwestorach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i złożył interpelację, by dowiedzieć się więcej o inwestycji w tczewskiej części strefy. Barbara Kamińska i Waldemar Pawlusek komentowali jeszcze sposób wdrażania edukacyjnej reformy i potrzebie współpracy przy tego rodzaju decyzjach.

Podobne wpisy

Nasz program na dziś:

 • 00:10 – Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

 • 07:20 – Programy informacyjne TV TeTka

  Nasz Tczew - wiadomości lokalne (1639), Informator Kulturalny - co, gdzie, kiedy?, Sportowa TeTka Aktualności (725) i Pogoda

 • 07:50 – Kinotetka

  Magazyn filmowy z konkursem. O premierach kinowych i najciekawszych propozycjach stacji telewizyjnych (wydanie z 14 listopada 2019)

 • 08:00 – Puk Puk, tu Book Book

  Magazyn czytelniczy. Rozmowa z pisarzem i dziennikarzem Grzegorzem Rzeczkowskim, autorem książki "Obcym alfabetem" (17 września 2019)

 • 08:55 – Koncert zespołu Frantówka

  Koncert zespołu Frantówka na Festiwalu Twórczości Kociewskiej (14 listopada 2013)

 • 09:20 – Programy informacyjne TV TeTka

  Nasz Tczew - wiadomości lokalne (1639), Informator Kulturalny - co, gdzie, kiedy?, Sportowa TeTka Aktualności (725) i Pogoda

 • 09:45 – Kinotetka

  Magazyn filmowy z konkursem. O premierach kinowych i najciekawszych propozycjach stacji telewizyjnych (wydanie z 14 listopada 2019)

 • 10:00 – Pytania do Prezydenta

  Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki w naszym studiu odpowiada na pytania widzów TV TeTka i redaktora Krzysztofa Repińskiego (12 listopada 2019 r.)

 • 10:20 – Profesor Jan Strelau w MBP

  Spotkanie z pochodzącym z Tczewa znanym naukowcem-psychologiem w siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie z 5. września 2015 r.

 • 11:45 – Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

 • 12:20 – Programy informacyjne TV TeTka

  Nasz Tczew - wiadomości lokalne (1639), Informator Kulturalny - co, gdzie, kiedy?, Sportowa TeTka Aktualności (725) i Pogoda

 • 12:50 – Kinotetka

  Magazyn filmowy z konkursem. O premierach kinowych i najciekawszych propozycjach stacji telewizyjnych (wydanie z 14 listopada 2019)

 • 13:00 – Puk Puk, tu Book Book

  Magazyn czytelniczy. Rozmowa z pisarzem i dziennikarzem Grzegorzem Rzeczkowskim, autorem książki "Obcym alfabetem" (17 września 2019)

 • 13:55 – Bujanie na fali.

  Koncert zespołu Stare Dzwony na festiwalu Ballads Of Europe 2013 w Niepołomicach

 • 14:50 – Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

Radio Tczew 100,8 FM