Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Posty otagowane poligon wojskowy

Przyszłość poligonu wojskowego

sprawdzamy, kiedy możemy spodziewać się inwestycji na terenie dawnego poligonu wojskowego
Minęło kilka lat od ustanowienia nowej strategii względem dawnego poligonu wojskowego za osiedlem Górki. Sprawdzamy, dlaczego na tym terenie nie są realizowane żadne inwestycje. Pod koniec 2016 roku tczewscy radni zdecydowali o uchwaleniu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Tczewa”. Dotyczyły one terenu po [...]

Dzikie wysypisko na dawnym poligonie

Dzikie wysypisko na dawnym poligonie
Na terenie byłego poligonu wojskowego pojawia się coraz więcej śmieci, w tym szkodliwy dla zdrowia eternit. Sprawdzamy, czy właściciel tego obszaru, czyli Agencja Mienia Wojskowego, monitoruje dawny poligon. Nasz widz poinformował nas, że jadąc rowerem przez teren dawnego poligonu wojskowego natrafił na rozrzucone dachówki z eternitem. Substa [...]

Poligon wojskowy na zielono

poligon wojskowy
Jeszcze 3 lata temu mówiono, że w przyszłości poligon wojskowy stanie się osiedlem mieszkaniowym. Teraz radni zmienili zdanie i zdecydowali, że zielone tereny na zachód od osiedla Górki zostaną wypełnione atrakcjami związanymi z wypoczynkiem, sportem i rekreacją. Radni jednogłośnie zdecydowali o uchwaleniu zmiany „Studium uwarunkowań i kieru [...]