Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Uczniowie zbierają zużyte baterie

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie wraz z urzędami miast i gmin rozpoczyna projekt zbiórki zużytych baterii. Akcja „Segregacja u źródła” zaadresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej.

Urząd miejski wraz z Pracownią Edukacji Ekologicznej prowadzi różnorodne programy promujące selektywną zbiórkę surowców wtórnych w placówkach oświatowych Tczewa. Tym działaniom nie tylko wtóruje, ale też czynnie włącza się Zakład Utylizacji Odpadów Stałych, który zainicjował kolejny projekt ekologiczny. Tym razem w porozumieniu z urzędami miast i gmin w podległych im placówkach oświatowych rozpoczyna zbiórkę zużytych baterii. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu odzysku odpadów niebezpiecznych oraz wdrażanie pozytywnych wzorców „segregacji u źródła” wśród młodzieży szkolnej.

Prowadzone działania i organizowane dla dzieci i młodzieży konkursy ekologiczne znacząco przyczyniają się do zwiększenia świadomości na temat segregacji surowców wtórnych, w tym odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte baterie. Są tego wymierne efekty, które tylko potwierdzają sens prowadzonych działań.

Odwiedziliśmy szkołę podstawową nr 11, jedną z kilku placówek samorządowych, które uczestniczą w projekcie a jej uczniowie chętnie zbierają zużyte baterie i wrzucają je do specjalnie przygotowanych pojemników.

Jak dotąd chęć udziału w projekcie wyraziło 41 placówek oświatowych, które żywo zainteresowane są również przeprowadzeniem wizyt edukacyjnych w tczewskim ZUOS-ie.

Podobne wpisy

Nasz program na dziś:

 • 17:20 - Przegląd Tygodnia

  Najważniejsze wydarzenia tygodnia w pigułce - wybrane materiały z ostatnich magazynów Nasz Tczew

 • 17:40 - Pytania do Prezydenta

  Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki w naszym studiu odpowiada na pytania widzów TV TeTka i redaktora Krzysztofa Repińskiego (20 marca)

 • 18:00 - Msza święta

  PREMIERA! Retransmisja niedzielnej mszy świętej z godz. 08.00 w kościele farnym

 • 19:00 - ZKZ: Fachowcy w cenie, fachowcy na czas

  Program o Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie

 • 19:05 - Przegląd Tygodnia

  Najważniejsze wydarzenia tygodnia w pigułce - wybrane materiały z ostatnich magazynów Nasz Tczew

 • 19:25 - Milioner nędzarzy

  Spektakl w wykonaniu tczewian - sceny z życia świętego Wincentego a Paulo

 • 21:00 - Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

Radio Tczew 100,8 FM