Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Budżetowa sesja powiatowa

We wtorek na sesji w siedzibie starostwa rada powiatu uchwaliła budżet 2017. Radni nie zgłaszali uwag do uchwały budżetowej, nie dyskutowali i zagłosowali jednogłośnie za jej przyjęciem.

Najważniejszym punktem 24 sesji Rady Powiatu Tczewskiego obecnej kadencji było głosowanie nad uchwałą budżetową. Najpierw radni wysłuchali sprawozdania starosty Tadeusza Dzwonkowskiego z bieżącej działalności Zarządu Powiatu. Informację o realizacji rocznego planu kontroli w 2016 roku przekazał radnym przewodniczący tej komisji Zbigniew Kończewski. Rada głosowała nad jedenastoma uchwałami.

Jeszcze przed głosowaniem o projekcie budżetu mówił Dariusz Skrzypczyński – skarbnik starostwa. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w 2017 roku wynosi blisko 130 mln złotych. Zaplanowano wydatki powiatu na kwotę ponad 136 mln. Deficyt wynoszący 6 mln będzie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat. Dodajmy, że całkowite zadłużenie Powiatu Tczewskiego wynosi 49 mln zł co stanowi 38% planowanych dochodów budżetu powiatu na 2017 rok. W budżecie zaplanowano inwestycje za blisko 7 mln złotych. Najwięcej pieniędzy niespełna 2 mln 400 tys. pochłoną termomodernizacje, które są dofinansowane z unijnych funduszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To program wieloletni, ale w przyszłym roku będą modernizowane obiekty Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie i Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach. Ponadto ponad 1,5 mln pochłoną realizacje projektów edukacyjnych. Blisko 1,5 mln powiat wyda też na drogi, modernizacje Domów Pomocy Społecznej kosztować będą około 1 mln 200 tys. zł. Ponad 3,5 mln powiat ze swojego budżetu przekaże gminie miejskiej Tczew. Wynika to ze współfinansowania drogowych zadań inwestycyjnych – remontów ulic wcześniej należących do powiatu.

Na razie na drugi etap przebudowy mostu tczewskiego przeznaczona jest niewielka kwota 50 tys. złotych. Tadeusz Dzwonkowski już w programie Pytania do Starosty wyjaśniał, że pozycja ta w budżecie zmieni się, gdy będzie znany koszt, etapowanie i pomoc finansowa innych samorządów.

Radni nie zgłaszali uwag do uchwały budżetowej, nie dyskutowali i zagłosowali jednogłośnie – powiatowy budżet 2017 został przyjęty. Na grudniowej sesji radni nie złożyli żadnej interpelacji, czy wniosku. Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Kamińska, w imieniu samorządu złożyła wszystkim mieszkańcom powiatu najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego roku.

Podobne wpisy