Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Miasto przeprosiło za pochówek w śmieciach

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał wyrok w głośnej sprawie pochówku w grobie, w którym znajdowały się śmieci. Żona pochowanego mężczyzny ma zostać przeproszona nie tylko przez dawnego administratora cmentarza komunalnego, ale i przez miasto Tczew.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2016 roku podczas pogrzebu na tczewskim cmentarzu komunalnym rodzina zmarłego zauważyła, że w mogile znajdowały się śmieci. Po tym zdarzeniu z inicjatywy i przy wsparciu władz gminy dokonano ekshumacji ciała i przeniesiono je w inne miejsce na koszt zakładu pogrzebowego. Prezydent Tczewa osobiście wówczas przeprosił wdowę za zaistniałą sytuację. Następnie kobieta złożyła pozew przeciwko gminie miejskiej Tczew i administratorowi cmentarza za naruszenie dóbr osobistych.

W lutym tego roku Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił powództwo cywilne wobec gminy miejskiej Tczew i jednocześnie zasądził, aby ówczesny administrator cmentarza przeprosił wdowę w mediach. Sąd oddalił natomiast powództwo w kwestii zadośćuczynienia w wysokości 5 tys. zł. Zarówno poszkodowana kobieta jak i były administrator cmentarza złożyli apelację. Tczewianka nie była usatysfakcjonowana tym, że ratusz nie został zobowiązany do publicznych przeprosin. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok:

„Sąd Apelacyjny w Gdańsku po rozpoznaniu apelacji powódki i pozwanego Zarządcy Cmentarza Komunalnego od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok o tyle tylko, że złożone przez Zarządcę Cmentarza oświadczenie zawierające tekst przeprosin nakazał zamieścić na wskazanych stronach internetowych na okres 3 – a nie jak orzekł Sąd I instancji 7 dni. Nadto Sąd wskazał, że przedmiotowe oświadczenie winno zostać złożone w terminie 30 dni, a nie jak orzekł Sąd I instancji 7 dni. Dodatkowo Sąd Apelacyjny prezentując stanowisko, że zostały naruszone dobra osobiste powódki w postaci kultu pamięci osoby zmarłej, nakazał również złożenie oświadczenia zawierającego treść przeprosin Gminie Miejskiej, podczas gdy Sąd Okręgowy w tym zakresie nie uwzględnił żądania powódki. Oświadczenie Gminy również winno zostać zamieszczone na wskazanych stronach internetowych w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia na okres 3 dni. Nadto Sąd Odwoławczy zasądził solidarnie od obu pozwanych na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” kwotę 2.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie”.

Były zarządca cmentarza, który opublikował już przeprosiny, odmówił komentarza przed naszą kamerą. Do sprawy odniósł się wiceprezydent Tczewa.

Pełnomocnik tczewianki cieszy się z usłyszanego wyroku. Spytaliśmy go, dlaczego tczewianka nie pozwała firmy pogrzebowej, która przygotowała pochówek mimo odkrycia śmieci. Pełnomocnik tczewianki uważa, że wyrok Sądu Apelacyjnego jest precedensowy.

Podobne wpisy

Nasz program na dziś:

 • 07:20 – Programy informacyjne TV Tetka

  Nasz Tczew - wiadomości lokalne (1800). Pogoda - prognoza na najbliższą dobę

 • 07:40 – Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 2015

  Z naszego archiwum. Relacja z imprezy integracyjnej na placu Hallera (2015)

 • 08:10 – Z gitarą przez świat

  Wizyta Jacka Jędrzejaka, podróżnika, członka zespołu Big Cyc w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie. W czasie spotkania muzyk zaprezentował relacje z wielu podróży (21 lutego 2017)

 • 09:20 – Programy informacyjne TV Tetka

  Nasz Tczew - wiadomości lokalne (1800). Pogoda - prognoza na najbliższą dobę

 • 09:35 – II Tczewski Festiwal Gitarowy

  Część gali finałowej. Koncert laureatów (2017)

 • 10:45 – Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

 • 12:20 – Programy informacyjne TV Tetka

  Nasz Tczew - wiadomości lokalne (1800). Pogoda - prognoza na najbliższą dobę

 • 12:35 – In Memoriam 2015. Konkurs - część 1

  Z naszego archiwum. Festiwalowy X Ogólnopolski Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego - część 1

 • 13:50 – Bitwa o Tczew 2018

  Inscenizacja bitwy z 1807 roku pomiędzy wojskami pruskimi a napoleońskimi (22 lutego 2018 r.)

 • 14:20 – Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

Radio Tczew 100,8 FM