Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Piecza zastępcza to opieka i miłość

Na terenie powiatu tczewskiego nie brakuje rodzin zmagających się z trudnościami w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Jednak nie pozostają one bez pomocy. Tej udziela im Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

Na terenie powiatu tczewskiego organizatorem pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewniające dzieciom, które zgodnie z postanowieniem sądu mają być objęte pieczą zastępczą. Katarzyna Wróbel, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie – poinformowała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymienia się jej różne formy.

Dyrektor Katarzyna Wróbel – poinformowała, kto może ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej i jakie kryteria muszą osoby te spełniać.

Kto finansuje działania związane z rodzinną pieczą zastępczą i jakiego rodzaju są to świadczenia? Są różne.

Jaka jest liczba rodzin zastępczych na terenie powiatu tczewskiego i umieszczonych w nich dzieci? Ponad stu rodzinach przebywało około dwustu dzieci.

Liczba jest ruchoma. Na koniec roku 2018 było to 132 rodziny, w których przebywało łącznie 189 dzieci.

Głównym powodem umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych są błędy popełniane przez ich rodziców i opiekunów.

Rodzicielstwo zastępcze to trud wychowania dziecka z obciążeniami, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje liczne atrakcje dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych, między innymi w ramach dnia rodzicielstwa. Ten najbliższy odbędzie się 24 maja. Ponadto, dzieci uczestniczą w konkursach plastycznych a prace pokazywane są na wystawie w Fabryce Sztuk. Są też wypady do kina czy wycieczki.

Osoby, które są wrażliwe i chcą stworzyć dom pokrzywdzonych losem dzieci i mają predyspozycje mogą zgłosić się do PCPR.

Podobne wpisy

Nasz program na dziś:

 • 07:20 – Programy informacyjne TV Tetka

  Nasz Tczew - wiadomości lokalne (1558), Informator Kulturalny - co, gdzie, kiedy? i Pogoda - prognoza na najbliższą dobę

 • 07:35 – Temat Tygodnia. Remont placu manewrowego

  Rozmowa na temat wsparcia finansowego udzielanego przez samorządy Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie. Gośćmi Urszuli Niewiarowskiej są Andrzej Mróz oraz Kazimierz Ickiewicz. (26 czerwca 2019).

 • 08:00 – Miss i Mister Złotego Wieku 2019

  Złote czasy polskich seriali - impreza z udziałem tczewskich seniorów zorganizowana w CKiS przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (12 kwietnia 2019) - część 1

 • 09:10 – Prawdziwy Dziadek

  Reportaż o budowaniu rodzinnych więzi. Dziadek Emil z wnukiem Oliwierem, pomimo wielu przeciwności, znaleźli pasję - nagrywają bajki

 • 09:20 – Programy informacyjne TV Tetka

  Nasz Tczew - wiadomości lokalne (1558), Informator Kulturalny - co, gdzie, kiedy? i Pogoda - prognoza na najbliższą dobę

 • 09:35 – Temat Tygodnia. Remont placu manewrowego

  Rozmowa na temat wsparcia finansowego udzielanego przez samorządy Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie. Gośćmi Urszuli Niewiarowskiej są Andrzej Mróz oraz Kazimierz Ickiewicz. (26 czerwca 2019).

 • 10:05 – Miss i Mister Złotego Wieku 2019

  Złote czasy polskich seriali - impreza z udziałem tczewskich seniorów zorganizowana w CKiS przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (12 kwietnia 2019) - część 2

 • 11:00 – Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

 • 12:20 – Programy informacyjne TV Tetka

  Nasz Tczew - wiadomości lokalne (1558), Informator Kulturalny - co, gdzie, kiedy? i Pogoda - prognoza na najbliższą dobę

 • 12:35 – Temat Tygodnia. Remont placu manewrowego

  Rozmowa na temat wsparcia finansowego udzielanego przez samorządy Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie. Gośćmi Urszuli Niewiarowskiej są Andrzej Mróz oraz Kazimierz Ickiewicz. (26 czerwca 2019).

 • 13:00 – In Memoriam 2017 - koncert Przemka Radziszewskiego

  Występ Przemka Radziszewskiego na XVI Festiwalu In Memoriam (26 sierpnia 2017)

 • 13:30 – Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

Radio Tczew 100,8 FM
Pogoda Tczew z serwisu