Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Wsparcie dla strażaków i szpitala

Podczas czwartkowej sesji rady miasta uchwalono kolejna korekte tegorocznego budżetu. Radni byli bardzo aktywni w części poświęconej wnioskom i interpelacjom.

Majową sesję rady miasta rozpoczęła część sprawozdawcza. Najpierw raport z działalności władz miasta i urzędu miejskiego w ostatnim miesiącu przedstawił wiceprezydent do spraw gospodarczych Adam Burczyk. Rada przyjęła sprawozdania dotyczące terenów zielonych w mieście, także współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi. Przyjęła również raport o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przygotowany przez organy policji, prokuratury i straż miejska.
To była pracowita sesja – radni głosowali nad kilkunastoma uchwałami. W tym była uchwała zmieniająca regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz decyzja o przystąpieniu do systemu biletu metropolitalnego. Kilka uchwał dotyczyło korekty budżetu miasta. W niej znalazło się kilka punktów zwiększających wydatki miasta.

Jeden z nich mówi o przekazaniu 100 tysięcy złotych tczewskiemu szpitalowi powiatowemu na zakup specjalistycznego sprzętu do hemodializy i MOR-CE-LATORA. Ponadto w zmianach budżetowych pojawiło się przekazanie środków w wysokości 300 tysięcy złotych straży pożarnej na remont placu manewrowego przed tczewską remizą. W korekcie znalazł się także punkt o przekazaniu gminie Starogard 60 tysięcy złotych na budowę pomnika pamięci ofiar drugiej wojny światowej w Szpęgawsku.

Jedna z uchwał zapewniła podwyższenie o dwa miliony złotych kapitału Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, co jest związane z inwestycjami TTBS, na które otrzyma dotację. Ponadto radni zdecydowali o zatwierdzeniu strategii rozwoju miasta do 2030 roku oraz o odrzuceniu petycji dotyczącej zmian w dofinansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3.
W części poświęconej składaniu wniosków, interpelacji i podziękowań głos zabrało kilkunastu radnych. Wnioski złożyła część z nich: w tym cztery Maciej Skiberowski oraz Józef Cichon, Ewa Ziółek-Radziszewska, Roman Kucharski, Łukasz Brządkowski, Tomasz Tobiański i Tadeusz Dzwonkowski, a Kazimierz Ickiewicz odniósł się do odpowiedzi na swoje trzy poprzednie interpelacje.

Podobne wpisy

Nasz program na dziś:

 • 07:20 – Kulturalne Pogaduszki

  Goście redaktor Barbary Jackiewicz mówią o imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki oraz innych działaniach tej placówki (wydanie z 2 lipca 2020)

 • 07:35 – Podwieczorek przy Mikrofonie 2014

  Z archiwum TV TeTka. Koncert z udziałem tczewskich muzycznych talentów

 • 09:05 – In Memoriam 2019. Nocny Pociąg i Frantówka

  Koncert zespołów Nocny Pociąg i Frantówka w ramach XVIII In Memoriam Festiwalu Grzegorza Ciechowskiego (24 sierpnia 2019)

 • 09:20 – Pytania do Prezydenta

  Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki odpowiada na pytania widzów TV TeTka i redaktora Krzysztofa Repińskiego (wydanie z 7 lipca 2020 r.)

 • 09:40 – Off Jazz Festival 2007

  Z naszego archiwum. Koncert zespołu Zbigniew Wrombel Quartet w Centrum Kultury i Sztuki

 • 11:25 – Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

 • 12:20 – Kulturalne Pogaduszki

  Goście redaktor Barbary Jackiewicz mówią o imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki oraz innych działaniach tej placówki (wydanie z 2 lipca 2020)

 • 12:35 – Magicznie i filmowo

  Z naszego archiwum. Koncert Orkiestry Kameralnej Progress i akordeonisty Pawła Nowaka na dziedzińcu Fabryki Sztuk (sierpień 2014)

 • 14:00 – Tczew na żywo

  Bezpośredni przekaz z kamer w mieście

Radio Tczew 100,8 FM