Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Grzegorz Blachowski

Sieć ciepłownicza na Starówce

Sieć ciepłownicza rozbudowywana jest na Starym Mieście. Prace prowadzi Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Prowadzone od niedawna prace ziemne w Parku Kopernika są kontynuacją rozbudowy sieci ciepłowniczej rozpoczętej przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 2014 roku podzielonej na pięć etapów. W…