Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Co się dzieje koło ruin zamku

Archeolodzy rozpoczęli badania na działce przylegającej do ruin zamku.

Kilka tygodni temu jeden z naszych widzów zauważył prace budowlane prowadzone tuż obok zasypanych ruin zamku krzyżackiego w Tczewie i zawiadomił o tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace wówczas wstrzymano. W ostatnich dniach na tym terenie pojawili się archeolodzy, którzy badają działkę przylegającą do ruin.

Podobne wpisy