Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Czym tczewianie palą w piecach?

Straż Miejska sprawdza czym tczewianie palą w piecach i prowadzi kontrolę oraz akcję profilaktyczną mającą na celu uświadamianie mieszkańców Tczewa o szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych.

Z danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika, że z powodu smogu spowijającego polskie miasta i wsie każdego roku umiera około 45 tysięcy osób. Największe zagrożenie dla naszego zdrowia stanowi tzw. niska emisja, a więc smog, który powstaje z przydomowych kotłowni, w których pali się fatalnej jakości węglem czy śmieciami. Strażnicy miejscy w ramach akcji profilaktycznej rozpoczęli kontrole sprawdzające czym tczewianie palą w piecach grzewczych i paleniskach.

Z każdej kontroli sporządzane są protokoły. Strażnicy miejscy informują również mieszkańców o konsekwencjach i grożących karach za zanieczyszczanie powietrza – spalaniem w piecach śmieci.

Okazuje się, że nie wszyscy tczewianie są świadomi szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych. Taką opinią podzielił się z nami mieszkaniec osiedla Staszica, który poprosił o zachowanie anonimowości. Paliwa stałe odpowiadają aż za 42% emisji pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, który powoduje i pogłębia choroby układu oddechowego i krążenia.

Podobne wpisy