Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Odśnieżanie jest obowiązkowe

Straż miejska przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku usuwania śniegu z chodników przylegających do ich posesji. Odśnieżanie jest obowiązkowe.

Właściciele nieruchomości oraz zarządcy są odpowiedzialni za odśnieżanie i usuwanie lodu z chodnika położonego wzdłuż ich posesji. Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwały Rady Miasta.

Właściciele nieruchomości nie usuwają natomiast śniegu z chodnika, na którym gmina pobiera opłaty za parkowanie. Ponadto zarządcy dróg mają obowiązek odśnieżenia drogi publicznej.

Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości, bądź zarządcy odszkodowania. Jaka kara grozi właścicielom posesji za nieodśnieżanie? Mówi o tym art. 117 kodeksu wykroczeń: każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Podobne wpisy