Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Ulica Czatkowska
Nasz Tczew

Czatkowska – trasą wiślaną?

Czy ulica Czatkowska będzie trasą wiślaną?

Jaka jest szansa na kompleksowy remont ulicy Czatkowskiej? Władze miasta będą zabiegać o dofinansowanie przebudowy tej drogi w ramach projektu  budowy Wiślanej Trasy Rowerowej.

Wiślana Trasa Rowerowa w Województwie Pomorskim jest częścią większego produktu turystycznego – wytyczenia szlaku rowerowego wzdłuż obu brzegów Wisły, od jej źródeł do ujścia. W całości trasa miałaby liczyć ponad 2000 km dróg o niskim natężeniu ruchu i typowych dróg rowerowych.

W Tczewie fragment „trasy wiślanej” już mamy – to ulica Nadbrzeżna i Nad Wisłą. Od strony południowej Tczewa zadanie jest trudne – wymaga zbudowania nowej kładki pieszo-rowerowej nad Strugą Subkowską. Od strony północnej nad Wisłą znajdują się tereny przemysłowe i linie kolejowe – trasa może prowadzić ulicą Czatkowską i tu rysuje się szansa na kompleksową przebudowę tej ulicy.

Turystyczne przewodniki zawierają informacje o czarnym, ale nieoznakowanym szlaku rowerowym na północ od Tczewa. Od niedawna formalnie można do wytyczenia szlaków turystycznych wykorzystywać wały przeciwpowodziowe. Zainteresowanie trasą wiślaną na Pomorzu wyraźnie powróciło.