Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

fiskus i telefon
Nasz Tczew

Fiskus zadzwoni do podatnika

Fiskus będzie telefonować do podatników.

Urząd skarbowy zamiast wysyłać pisma, będzie telefonicznie wzywać podatników, na przykład do złożenia deklaracji lub jej uzupełnienia.

Urzędy skarbowe będą próbować telefonicznie kontaktować się z podatnikami zamiast od razu wysyłać urzędowe pisma i wezwania do wyjaśnień. Ma to dwa aspekty: z jednej strony fiskus chce ocieplać wizerunek, a drugiej chodzi o czas załatwienia sprawy.

Ale takie telefoniczne rozwiązanie stosowane będzie tylko w drobnych sprawach, typu: brak załącznika, podpisu, pomyłki w adresie, literówki w nazwie itp. czyli błędach, które nie mają znaczenia finansowego złożonej deklaracji.