Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

ostatnia ostatnia
Nasz Tczew

Jeszcze jedna ostatnia sesja rady powiatu

Konieczność wprowadzenia korekty w tegorocznym budżecie powiatu była powodem zwołania sesji rady powiatu. Dokładnie 30 kwietnia obecna rada zakończy swoją kadencję. Sesja, podczas której podsumowano pięcioletnia kadencję, odbyła się w ostatnim tygodniu marca. Okazało się jednak, że radni w starostwie obradowali jeszcze dwukrotnie i to po samorządowych wyborach.

Siedemdziesiątą sesję tej kadencji prowadziła przewodnicząca rady Barbara Kamińska. W pierwszej części sesji tradycyjnie sprawozdanie z działalności zarządu powiatu w ostatnim miesiącu złożył starosta tczewski Mirosław Augustyn. Następnie odpowiadał on na pytania radnych. Wiceprzewodnicząca rady Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska odczytała odpowiedzi na wnioski i interpelacje. W części sprawozdawczej radni przyjęli informacje o programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dyskusje wywołało sprawozdanie o stanie dróg powiatowych. radny Piotr Łaga omówił sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej.

Najważniejszą z uchwał sesji dotyczyła korekty budżetu, poprzez którą zmieniono wydatki na pieczę zastępczą i zwiększono o 300 tysięcy złotych kwotę na realizację inwestycji drogowych – budowę chodników. Ponadto rada jednogłośnie głosowała za przyjęciem do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej dotyczącego nadwagi i otyłości uczniów klas III szkół podstawowych powiatu tczewskiego.

W części obrad poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabierali radni Adam Kucharek, Jan Kulas i Witold Sosnowski. W ostatniej części sesji oświadczenia podsumowujące działalność jako radnych odczytali Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska, Jan Kulas, Marek Modrzejewski. Pierwsza sesja nowej rady powiatu odbędzie się 7 maja o godzinie 14.00. Na niej poznamy przewodniczącego rady, jego zastępców, składy komisji stałych oraz prawdopodobnie nowego starostę i skład zarządu powiatu.