Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

drożej za wodę i ścieki
Nasz Tczew

Od kwietnia drożeje woda i ścieki

Będzie drożej za wodę i ścieki.

W miniony czwartek (25.02.2016) radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Podwyżka nie będzie wysoka: o 4 gr więcej za 1 m3 wody i o 10 gr więcej za odbiór 1 m3 ścieków.