Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

meteor
Nasz Tczew

Meteor poprawia uchybienia

Skontrolowany przewoźnik zlikwidował uchybienia.

Kontrole przeprowadzone przez Miejski Zarząd Dróg w autobusach miejskiego przewoźnika wykazały uchybienia. Meteor musiał je zlikwidować i dostosować autobusy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.