Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja rady miasta
Nasz Tczew

Sesja Rady Miasta pod znakiem emocji

Dużo wniosków i emocji było na czwartkowej sesji rady miasta.

W czwartek obradowali miejscy samorządowcy. Sesja Rady Miasta przebiegała szybko do części poświęconej interpelacjom i wolnym wnioskom. Tu  radni byli bardzo aktywni a ożywioną i emocjonującą dyskusję wywołał radny Zbigniew Urban.

Na sesji sprawozdanie z działalności urzędu przedstawił prezydent Mirosław Pobłocki. Mówił miedzy innymi o inwestycjach, budżecie obywatelskim, zachęcał również do głosowania za pośrednictwem Internetu w konkursie Nivea, dzięki któremu w Tczewie może być zbudowany plac zabaw. Była to sesja, na której radni przyjęli sprawozdania miejskich instytucji kulturalnych i sportowych z działalności w 2014 roku.

Szybko i sprawnie przeprowadzono cześć poświęconą uchwałom. Radni zdecydowali m.in. o dotacjach na zabytki, wsparciu finansowym tczewskiej policji. Przyjęli również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zatwierdzili Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Radni byli bardzo aktywni w części poświęconej składaniem wniosków i interpelacji. Ośmiu rajców złożyło łącznie kilkanaście zapytań i próśb o interwencje. Najwięcej emocji było podczas składania wniosków radnego Zbigniewa Urbana, który między innymi zarzucał władzom miasta błędy przy projektowaniu przystanków autobusowych w okolicy skrzyżowania ulicy Gdańskiej z Sobieskiego i Mostową.