Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

remont mieszkania
Nasz Tczew

Mieszkanie komunalne za jego remont

W naszym mieście ten program wdrażany jest po raz pierwszy. Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczyna proces naboru, w wyniku którego można otrzymać przydział lokalu komunalnego w zamian za przeprowadzenie jego remontu na własny koszt i we własnym zakresie.

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponuje wieloma pustymi mieszkaniami, które wymagają nakładów finansowych, żeby można było je udostępnić oczekującym. Stąd pomysł na program o nazwie “remont za mieszkanie”.

Uchwałę o jego uruchomieniu w naszym mieście niedawno jednogłośnie przyjęła do realizacji rada miejska. O zasadach programu powiedział nam prezes TTBS Arkadiusz Woźniak.

Na początek TTBS wytypował 15 lokali, które od przyszłego tygodnia osoby zainteresowane i spełniające wymogi projektu będą mogły oglądać.