Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

rada powiatu zmiany
Nasz Tczew

Na sesji zaskoczyli zmianami w radzie powiatu

W poniedziałkowe popołudnie odbyła się sesja rady powiatu. Doszło na niej do przetasowań na kilku stanowiskach. Ustępującego wiceprzewodniczącego rady Witolda Sosnowskiego zastąpiła Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska. Zmieniły się także składy komisji stałych, zwłaszcza na stanowiskach przewodniczących.

Przypomnijmy, że z przyczyn technicznych – awarii awarii systemu obsługującego przekaz audiowizualny z sali obrad tczewskiego starostwa sesja zaplanowana na 30 maja został przeniesiona na poniedziałek 5 czerwca. Jeszcze w pierwotnym terminie udało się jedynie staroście tczewskiemu przekazać sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu powiatu tczewskiego. W poniedziałek w części sprawozdawczej pojawiła się dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tczewie Maria Wons, która odpowiadała na pytania radnych w związku z raportem o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za ubiegły rok. Informację dotyczącą działalności stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” przedstawił radny, a zarazem kierownik Biura Wstęgi Kociewia – Marek Modrzejewski.


Następnie radna Gabriela Makać złożyła wniosek o zmianę porządku obrad, ponieważ jej klub rady Powiat 2023 składa wniosek o odwołanie ze stanowiska wiceprzewodniczącego Witolda Sosnowskiego. Spotkało się to z dezaprobatą radnych Jana Kulasa i Romana Małeckiego. Przerwa nie zmieniła stanowiska klubu Powiat 2023. Radny Sosnowski sam złożył rezygnację którą przyjęto uchwałą. Za rezygnacją głosowało 17 radnych. Pięciu wstrzymało się od głosu, jeden był przeciwny.

14 radnych głosowało za objęciem stanowiska wiceprzewodniczącej rady powiatu przez Marię Taraszkiewicz-Gurzyńską. Ponadto podczas serii uchwał zmieniono składy osobowe komisji stałych rady. Między innymi zmieniono czterech przewodniczących, status przewodniczącego na zwykłego i członka komisji stracili Jan Kulas, Dariusz Godlewski i Adam Kucharek. Zastąpili ich odpowiednio Andrzej Demski, Wiesława Tomaszewska i Tomasz Resmerowski. Poprosiliśmy starostę tczewskiego o wyjaśnienie tych zmian.