Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

biografie harcerskie
Nasz Tczew

Niezwykłe biografie harcerskie Tczewa i Pomorza

W Fabryce Sztuk odbyła się promocja książki zatytułowanej „Niezwykłe biografie harcerskie Tczewa i Pomorza” napisanej pod redakcją Jana Kulasa.

Publikacja ukazała się w drugiej połowie listopada nakładem wydawnictwa „Bernardinum”. Tczewski historyk, druh Jan Kulas do współpracy zaprosił hm. Bożenę Deję-Gałecką i znanego historyka i regionalistę Kazimierza Ickiewicza. W efekcie ich działań powstała książka, będąca zarysem wybranych biografii harcerskich z Tczewa i Pomorza.

Autorzy na promocji książki mówili o tym w jaki sposób zdobywali potrzebne informacje, pracowali, dziękowali wszystkim za udzieloną pomoc. Na spotkaniu pojawiło się wiele osób związanych z tczewskim harcerstwem, w tym profesor Jan Strelau, jeden z bohaterów publikacji.

Recenzentem książki był Michał Kargul historyk, prezes Kociewskiego Oddziału w Tczewie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Książkę uzupełniają: credo Aleksandra Kamińskiego, zwięzłe kalendarium dziejów pomorskiego harcerstwa oraz pieśń i modlitwa, jak również wybór bibliografii. W rozdziale o poezji zacytowano „wiersze harcerskie” poetów rodem z Tczewa i Trójmiasta.