Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja rm bilety
Nasz Tczew

Nowe ceny za przejazdy autobusami

W czwartek odbyła się czternasta w tej kadencji sesja rady miasta. Podczas obrad radni wysłuchali sprawozdania prezydenta z bieżącej działalności i głosowali nad ośmioma uchwałami. Podejmowali decyzje w sprawie komunikacji miejskiej i projektów społecznych.

To była niedługa i sprawnie przeprowadzona sesja. W sprawozdaniu z bieżącej działalności prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki mówił głównie o sprawach gospodarczych, inwestycjach. Poinformował o najważniejszych działaniach kilku wydziałów urzędu miejskiego i Domu przedsiębiorcy. Prezydent mówił również o wydarzeniach organizowanych w minionym miesiącu w Tczewie, a także planowanych imprezach w tym Wigilii Miejskiej i Sylwestrze.

Radni głosowali nad ośmioma uchwałami. Pierwsza z nich dotyczyła podwyżek opłat za przejazdy komunikacji miejskiej.
Cennik został tak opracowany, by preferowanym środkiem płatności były karty miejskie. Cena biletu papierowego wzroście – normalnego o 10 groszy, ulgowy o 5 groszy. Taryfy będą obowiązywały do końca 2022 roku. Uchwałę uzasadniono wzrostami cen towarów i usług, a radni głosowali jednogłośnie za. Radni uchwalili również przystąpeinie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa-Nowodworcowa w Tczewie.

Kilka uchwał dotyczyło spraw społecznych. na przykład przystąpienie do programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, jak i zatwierdzenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Jedna z uchwał dotyczyła pomocy finansowej dla powiatu tczewskiego, a chodzi o finansowanie działalności ogniska wychowawczego imienia dziadka Lisieckiego. W części poświęconej wolnym wnioskom i interpelacjom głos zabrali radni Marcin Kussowski i Józef Cichon.