Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sieć ścieżek rowerowych
Nasz Tczew

Oznakowana sieć ścieżek rowerowych

Na ścieżkach rowerowych pojawiły się znaki poziome i pionowe.

Miejski Zarząd Dróg zakończył większość prac związanych z oznakowaniem poziomym i pionowym ścieżek rowerowych. Jednak przed nimi kolejne zadania.

Sieć ścieżek rowerowych w Tczewie nie ma jednolitego stanu technicznego – niektóre z nich wymagają remontów, które będą sukcesywnie wykonywane.