Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Medyczne Studium Zawodowe otrzymało imię pielęgniarki, założycielki i ostatniej dyrektorki tczewskiego byłego Liceum Medycznego
Nasz Tczew

Pielęgniarka patronką medycznej szkoły

W Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” odbyła się uroczystość nadania imienia Stanisławy Sterczewskiej Medycznemu Studium Zawodowemu w Tczewie. Otwarto też Izbę Tradycji Pielęgniarek Tczewskich.

Zawód pielęgniarki cieszy się powszechnym autorytetem także wśród tczewian. Ogromna w tym zasługa kadry i absolwentek, dziś już wręcz legendarnego Liceum Medycznego w Tczewie, którego założycielką i ostatnią dyrektorką była Stanisława Sterczewska. Dziewczęta w białych czepkach zawsze niosły ze sobą gwarancję profesjonalnej opieki nad pacjentami. W Centrum Kształcenia Zawodowego „Nauka” w Tczewie odbyła się niezwykła uroczystość, nadania imienia Stanisławy Sterczewskiej Medycznemu Studium Zawodowemu, na którą przybyli starosta tczewski, prezydent Tczewa oraz dyrektorzy szkół i instytucji zaprzyjaźnionych i współpracujących z placówką. Po zaprezentowaniu i przedstawieniu sylwetki Stanisławy Sterczewskiej nastąpiło wręczenie pamiątkowych medali zaproszonym gościom a także nagród i dyplomów współtwórcom Medycznego Studium Zawodowego. CKZ Nauka to placówka o ugruntowanej renomie, która powstała w 2001 roku początkowo dla dorosłych. Cztery lata później otwarto gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy dla młodzieży trudnej.

Stanisława Sterczewska została nie tylko patronką Medycznego Studium Zawodowego, ale na jej i pielęgniarek cześć otwarto również Izbę Tradycji Pielęgniarek Tczewskich.

Uroczystość uświetniły dzieci z Przedszkola „Siedem Darów”. Potem goście mogli podziwiać zgromadzone w Izbie Tradycji Pielęgniarek Tczewskich pamiątki.