Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Żywność dla najuboższych
Nasz Tczew

Podarują żywność potrzebującym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje listę osób, którzy skorzystają z pomocy żywnościowej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zajmą się dystrybucją żywności najbardziej potrzebującym osobom z Tczewa.

Było to pierwsze spotkanie o tym, jak współpracować, by żywność trafiała do potrzebujących osób, by dystrybucja była sprawna, jakimi kryteriami się kierować przy weryfikacji osób najuboższych.

Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Federacja Banków Żywności w latach 2014-2020 będą odpowiedzialne za realizację programu żywnościowego Agencji Rynku Rolnego w Tczewie. Z pomocy skorzystać będą mogły osoby o niskich dochodach korzystające z pomocy społecznej, a na stronie www.mops.tczew.pl znajdują się wszelkie informacje dotyczące programu.