Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Jana z Kolna
Nasz Tczew

Powiat remontuje nawierzchnie dróg

Starostwo sukcesywnie od kilku lat poprawia jakość dróg powiatowych poprzez modernizację nawierzchni metodą slurry seal. W tym roku wyremontownych zostanie dziewięć odcinków dróg o długości blisko 30 kilometrów. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Remont powiatowych dróg jest od kilku lat przykładem współpracy lokalnych samorządów, dzięki której zadanie jest współfinansowane w wysokości pięćdziesieciu procent w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Starosta wraz z włodarzami gmin powiatu tczewskiego wspólnie wybierają odcinki dróg powiatowych, które następnie zostaną wyremontowane metodą slurry seal, czyli technologią polegającą na wypełnianiu nierówności, kolein oraz wykonaniu cienkiej nakładki półpłynną mieszanką mineralno-emulsyjną.

W tym roku w pięciu gminach powiatu tczewskiego wyremontowanych metoda slurry seal będzie łącznie dziewięć odcinków.

Nowością jest remont dwóch odcinków w Tczewie. W miniony weekend rozpoczęło się oczyszczanie nawierzchni i wypełnianie ubytków w częściach ulic 30 stycznia i Jana z Kolna. Starosta wyjaśnia, że modernizacja metoda sluryy seal ma kilka etapów i zakończona będzie za kilka tygodni malowaniem.

Prace wykonywane są celowo w weekendy, kiedy natężenie ruchu jest znacznie mniejsze i mniejsze są zatem utrudniania dla mieszkańców. Zauważylismy, że remont obejmuje tylko częśc ulicy Jana z Kolna, odcinek wzdłuż parkingu na bulwarze do skrzyżowania z ulicami Zamkową i Sambora nie jest remontowany.