Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja ostatnia w roku
Nasz Tczew

Radni miejscy jednogłośni na ostatniej sesji

Na ostatniej w tym roku sesji rada miejska głosowała nad przyszłorocznym budżetem. Uchwałę budżetową jednogłośnie przyjęto do realizacji. Radni zgodzili się również z wnioskami o przyznanie trzech honorowych medali Pro Domo Trsoviensi.

Zanim rozpoczęły się punkty harmonogramu obrad uczestnicy sesji minutą ciszy uczcili zmarłego niedawno księdza Stanisława Cieniewicza.
Tradycyjnie pierwszą część sesji wypełniło sprawozdanie prezydenta Mirosława Pobłockiego z bieżącej działalności, który przeprosił za niedyspozycję zdrowotną, wyjaśniając, że jeszcze nie doleczył grypy. Najwięcej mówił o stanie zaawansowania miejskich inwestycji. Prezydent powiedział również o czterech sprawach, które na podstawie donosów badała prokuratura przeciw tczewskiemu samorządowi, bądź spółkom z miejskim udziałem. Wszystkie sprawy rozstrzygnięto na korzyść miasta.
W części sprawozdawczej mowa była o kontroli przeprowadzanej w Zakładzie Usług Komunalnych i raporcie o stanie zaawansowania inwestycji remontów.

W części poświęconej głosowaniom nad uchwałami najpierw radni skorygowali tegoroczny budżet. Założenia przyszłorocznego budżetu w skrócie przedstawił przewodniczący komisji finansowo-budżetowej Kazimierz Ickiewicz. W dyskusji o budżecie głos zabrał tylko radny Maciej Skiberowski

Wszyscy radni poparli budżet, jednogłośnie zagłosowali też za uchwałą o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Przyszłoroczne dochody sięgną ponad 280 mln zł, wydatki 293 mln zł, w tym ponad 24 mln zł na inwestycje. Deficyt budżetu miasta wyniesie blisko 12 milionów 700 tys zł.
Łącznie rada głosowała nad dwudziestoma czterema uchwałami. Większość z nich dotyczyła opinii na skargi. Trzy dotyczyły przyznania medali honorowych Pro Domo Trsoviensi. Nagrody za działalność na rzecz naszego miasta i lokalnej społeczności w święto Tczewa 30 stycznia będą przyznane Ryszardowi Kruży, Januszowi Landowskiemu i Andrzejowi Merchelowi.

W części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom trzy wnioski złożył radny Skiberowski. Podczas sesji głos zabrali też goście – nowopowołani na stanowiska: komendantka Straży Miejskiej Monika Fabich i prezes spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Piotr Wojciechowski. Obrady zakończyły wypowiedzi przedstawicieli kół rady maista, którzy życzyli mieszkańcom miasta szczęścia i zdrowia w nowym roku.