Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja dyżury aptek
Nasz Tczew

Radni powiatu dyskutowali o dyżurach aptek

Na lutowej sesji rady powiatu dominowały sprawozdania. Najpierw starosta mówił o pracy zarządu powiatu, potem na pytania radnych odpowiadali dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Sportu. Dyskusję wywołał temat braku w powiecie tczewskim nocnych i świątecznych dyżurów aptek.

Obrady 67 sesji rady powiatu obecnej kadencji prowadziła przewodnicząca Barbara Kamińska. Sesja rozpoczęła się w części sprawozdawczej od wystąpienia starosty tczewskiego Mirosława Augustyna, który przedstawił raport z działalności zarządu powiatu w okresie minionego miesiąca. Po sprawozdaniu radni mieli możliwość zadawania staroście pytań. Wywołali kilka tematów. Jednym z nich były świąteczne i nocne dyżury aptek, których zaprzestano z początkiem tego roku, po wprowadzeniu zmian w tak zwanej ustawie farmaceutycznej. Ostatecznie w dalszej części sesji sprawę wyjaśniała naczelniczka Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON – Alicja Szczepińska-Mian, która powiedziała, że starostwo przeprowadziło analizę sytuacji. W Tczewie jedna z aptek działa we wszystkie święta i jest otwarta każdego dnia do godziny 22.00. Natomiast starostwo wysłało pismo do Narodowego Funduszu Zdrowia o ewentualne dofinansowanie funkcjonowania apteki na dwie godziny dyżuru nocnego. Odpowiedzi jeszcze nie ma. Radni pytali również o postępowanie w sprawie nieprawidłowości finansowych w Zespole Szkół Ekonomicznych.


Starosta przekazał radnym informację, że musi opuścić obrady z powodu spotkania w wojewódzkim konserwatorem zabytków z powodu przebudowy mostu tczewskiego na Wiśle.

Następnie informację o interpelacjach i zapytaniach złożonych w ostatnim miesiącu przedstawiła wiceprzewodnicząca Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska.
Radni przyjęli również sprawozdania o działalności w kulturze za ubiegły rok oraz o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest powiat tczewski.

Na pytania radnych dotyczące działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie w 2023 roku odpowiadała dyrektor PUP Żaneta Sadowska. Do dyspozycji radnych był również dyrektor Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie – Tomasz Tobiański.

Radni przyjęli do realizacji trzy uchwały. Dwie z nich dotyczyły korekty tegorocznego budżetu. Jedna określała zadania, na które w tym roku przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W części poświęconej składaniu wniosków i interpelacji głos zabierali Marek Modrzejewski, Adam Kucharek, Jan Kulas, Jiri Studeny, Gabriela Makać, Witold Sosnowski, a w roli odpowiadających na pytania wicestarosta Andrzej Flisik i członek zarządu powiatu radny Waldemar Pawlusek.