Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja RM kwiecień
Nasz Tczew

Radni zatwierdzili kolejną korektę

Na ostatniej sesji rada miasta głosowała nad dziewięcioma uchwałami. Radni zatwierdzili korektę tegorocznego budżetu, zakładającą zwiększenie wydatków miasta o ponad milion złotych.

Ósmą sesję obecnej kadencji rozpoczął od raportu z bieżącej działalności wiceprezydent do spraw gospodarczych Adam Burczyk. Był to początek części sprawozdawczej sesji. Radni przyjęli do wiadomości informacje dotyczące działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w za rok 2018 oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy. Radni zaakceptowali również ocenę zasobów pomocy społecznej. Następnie w kolejnej części sesji głosowali nad dziewięcioma uchwałami.

Odrzucono uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy Al. Suchostrzyckiej. Większość uchwał jednogłośnie przyjęto do realizacji. Wśród nich były dwie ustalające zasady świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Dwie uchwały dotyczyły korekty tegorocznego budzetu. Zakłada ona, że dochody budżetu miasta będa większe o 310 tys. zł, zaś wydatki o nieco ponad 1 mln zł. Wśród dodatkowych wydatków znalazły się środki m.in. na: na budowę oświetlenia przy Ks. Młyńskiego. Dzięki korekcie – zostanie wykonany kompleksowy remont mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na terenie cmentarza parafialnego przy ul. 30 Stycznia.

Zabezpieczono również pieniądze na promocję miasta w filmie fabularnym w reżyserii Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego. W części poświęconej wnioskom i interpelacjom składali je radni: Roman Kucharski, Iwona Nitza, Józef Cichon i Łukasz Brządkowski.