Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Zatorze koniec
Nasz Tczew

Rewitalizacja osiedla Zatorze zakończona

Zakończyła się przebudowa osiedla Zatorze przeprowadzona w ramach programu rewitalizacji dofinansowanego z funduszy unijnych.


Na przestrzeni pięciu minionych lat osiedle Zatorze przeszło metamorfozę. Przeprowadzono tu inwestycje na łączną kwotę ponad 16 milionów złotych. Po ostatnim etapie przebudowy ulic prezydent Mirosław Pobłocki zorganizował spotkanie, na którym podsumował szereg zadań składających się na program rewitalizacji tej części Tczewa.


Zatorze to specyficzne osiedle – powstało jeszcze w XIX wieku, w większej części złożone z domów sprzed ponad 100 lat, objętych ochroną konserwatorską. Osiedle nieduże i zamknięte z jednej strony torami kolejowymi, z drugiej kanałem Młyńskim. Mieszka tu nieco ponad 2 tysiące tczewian. Popularnie nazywane kozen-fyrtel od początku swojego istnienia związane z kolejarzami.

W ostatnim etapie zadań rewitalizacyjnych kompleksowo przebudowano ulice Kruczą, Prostą, Elżbiety i Kolejową. Wykonano ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż Kanału Młyńskiego. Wymieniono infrastrukturę podziemną – na całym osiedlu jest nowe oświetlenie i system monitoringu, dużo nowych elementów małej architektury – ławki, kwietniki. Wcześniej w ten sposób przebudowano część Kolejowej i Prostej, u zbiegu tych ulic wybudowano nowe rondo, także ulice Półwiejską, Młyńską i Wilczą. Wyremontowano również plac zadworcowy pełniący funkcję parkingu. W ramach projektu rewitalizacji praktycznie na nowo wybudowano obiekt społeczny – klub rodzinny Zatorze, powstały tereny rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jedną z pierwszych inwestycji zrealizowaną w ramach programy odnowy była budowa moastu nad kanałem młyńskim
Prezydenta Tczewa zapytaliśmy skąd pomysł totalnej przemiany właśnie tego osiedla.

W uroczystości, oprócz przedstawicieli samorządu miasta i służb komunalnych, wzięli udział mieszkańcy Zatorza, a także przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski na uroczystości w Tczewie reprezentował nie tyle swoje miasto co zarząd obszaru metropolitalnego.