Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Ścieżka rowerowa na Żwirki bez wykonawcy
Nasz Tczew

Ścieżka rowerowa na Żwirki bez wykonawcy

Nie udało się wyłonić wykonawcy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żwirki na osiedlu Suchostrzygi, która w ocenie oficera rowerowego jest jednym z najważniejszych brakujących rowerowych ogniw. Sprawdzamy, kiedy mieszkańcy mogą oczekiwać ogłoszenia kolejnego przetargu.

O planie Urzędu Miejskiego na budowę nowej ścieżki rowerowej na Suchostrzygach po raz pierwszy informowaliśmy ponad 3 lata temu. Mowa o odcinku o długości ok. pół kilometra wzdłuż ulicy Żwirki pomiędzy al. Kociewską a ul. Armii Krajowej. Pod koniec sierpnia został ogłoszony już drugi przetarg, do którego ponownie zgłosił się tylko jeden wykonawca. Miasto na zadanie przeznaczyło niemal 400 tys. zł. Jedyny chętny zaproponował cenę o wiele wyższą, bo ok. 650 tys. zł. Z tego powodu przetarg po raz drugi został unieważniony, więc budowa ścieżki ponownie została odsunięta w czasie. W programie „Pytania do Prezydenta” temat skomentował Mirosław Pobłocki.

Podczas audycji „Opinie w Radiu Tczew” dodatkowych informacji udzielił oficer rowerowy Urzędu Miejskiego. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Żwirki to brakujące ogniwo, które jest potrzebne, aby sieć tczewskich ścieżek była bardziej spójna. Grzegorz Pawlikowski wymienia jeszcze kilka priorytetowych ulic, na których brakuje ścieżek.