Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Słoń Trąbalski w przedszkolu w Pszczółkach
Nasz Tczew

Słoń Trąbalski w przedszkolu w Pszczółkach

W Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania, podczas którego goście specjalni czytali wychowankom placówki swoje ulubione bajki. Jednym z gości był wójt gminy Pszczółki, a także redaktor naczelna Telewizji Tetka i Radia Tczew.

Akcja Narodowego Czytania odbywała się w przedszkolu w Pszczółkach już w minionych latach, ale w tym roku po raz pierwszy otrzymała dofinansowanie. O szczegółach mówi dyrektor placówki, której patronką jest pszczółka Maja.

Zaproszeni goście czytali najmłodszym swoje ulubione bajki np. o Słoniu Trąbalskim czy Zosi Samosi. Jednym z zaproszonych gości był wójt gminy Pszczółki.

Władze samorządowe Pszczółek wspierają przedszkole nie tylko w ramach projektu Narodowego Czytania. Samorząd otrzymał ponad milion zł dofinansowania unijnego m.in. na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym celu odbywa się szereg zajęć specjalistycznych.

Wsparciem zostaną również objęci rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Gminnego poprzez zorganizowanie szeregu tematycznych webinariów, spotkań online między innymi z logopedą, psychologiem czy dietetykiem. Pierwsze spotkanie zostanie przeprowadzone już w grudniu.