Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja sprawna
Nasz Tczew

Sprawna sesja rady miejskiej

Po raz przedostatni w obecnej kadencji obradowała rada miasta. W pierwszej części sesji radni wysłuchali sprawozdania prezydenta Mirosława Pobłockiego z bieżącej działalności. Następnie rada głosowała nad realizacją trzydziestu uchwał z czego ponad dwadzieścia to były skargi i petycja. Radni byli aktywni części obrad poświęconej składaniu wniosków i interpelacji.

66 sesję obecnej kadencji prowadził przewodniczący Zenon Drewa. Obrady potoczyły się sprawnie. Krótka była część sprawozdawcza. W zasadzie wystapił tylko prezydent Mirosław Pobłocki, który złożył raport z działalności swojej, swoich zastępców oraz niektórych wydziałów urzędu miejskiego. Tradycyjnie najwięcej miejsca w swoim wystąpieniu prezydent poświęcił inwestycjom.

Po sprawozdaniu radni mieli okazję na zadawanie pytań dotyczących spraw bieżących. Nie było ich wiele. Część sesji poświęcona głosowaniom była znacznie dłuższa. Znów zadbał o to jeden z mieszkańców Tczewa, który w okresie miesiąca złożył ponad dwadzieścia skarg i petycję, a wszystkie musi rozpatrzyć rada. Nie dotyczyły one istotnych dla mieszkańców spraw. Uchwał merytorycznych było osiem i wszystkie rada przyjęła do realizacji. Dotyczyły między innymi Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie, zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Nadbrzeżnej, kontynuacji programu osłonowego “Korpus wsparcia seniorów” i korekty budżetu.
W części obrad poświęconej wnioskom i interpelacjom radni byli aktywni. Dziewięciu radnych złożyło 22 wnioski formalne.