Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

pytania sprawozdania sesja
Nasz Tczew

Sprawozdania i pytania na sesji

We wtorek obradowała rada powiatu. Na szóstej sesji obecnej kadencji poruszano sprawy bezpieczeństwa, profilaktyki i finansowania edukacji w naszym powiecie.

Zanim rozpoczęła się sesja starosta Mirosław Augustyn i przewodniczący Rady Powiatu – Marek Modrzejewski złożyli pogratulowali Patrykowi Chmieleckiemu, uczniowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie zdobycia trzeciego miejsca w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej.

W pierwszej części sesji radni mieli okazję zadawać pytania dotyczące przełożonego przez zarząd powiatu sprawozdania z bieżącej działalności w ostatnim miesiącu. Na pytania Barbary Kamińskiej odpowiadali starosta Mirosław Augustyn i wicestarosta Piotr Cymanowski. Informacje o odpowiedziach na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji przekazała radnym Alicja Gajewska.

Radni mieli wiele uwag dotyczących sprawozdań o bezpieczeństwie i zagrożeniach złożonych przez powiatowe komendy policji i państwowej straży pożarnej. Na pytania i szereg zastrzeżeń Alicji Gajewskiej, Piotra Łagi, Jana Kulasa i Adama Kucharka i Stanisława Smolińskiego odpowiadał komendant powiatowy policji Dariusz Krasula. Kontrowersje wzbudził temat braku porozumienia między tczewską policją a szpitalem w Tczewie w kwestii prowadzenia badań i świadczeń osobom nietrzeźwym zatrzymanym przez policję. W godzinach nocnych i w dni wolne od pracy tczewscy policjanci w przypadku takich interwencji muszą współpracować ze szpitalem w Starogardzie Gdańskim. Do dyspozycji radnych był również komendant powiatowy PSP Andrzej Mróz.

Na sesji była również dyskusja na temat raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska” Raport przygotowała firma GreenKey, a jej przedstawiciel Kamil Nabagło wyjaśniał wątpliwości. Sprawozdanie z realizacji programów polityki zdrowotnej przedstawiła radnym Alicja Szczepińska-Mian Naczelnik Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON.

Na sesji rada przyjęła do realizacji cztery uchwały. Jedna z nich dotyczyła korekty budzetu powiatu – była konieczna, poniewaz została zmniejszona subwencja rzadowa na edukację w powiecie tczewskim. Radni podobnie jak na poprzedniej sesji – złożyli sporo wniosków i interpelacji. Zabrali głos Alicja Gajewska, Jiri Studeny, Tomasz Kotlenga, Barbara Kamińska i Tomasz Kajzer. W ostatniej części sesji wróciła dyskusja na temat wysokości subwencji na edukację. Wiceprzewodniczący rady Witold Sosnowski w tej części przekazał jeszcze informacje tym, że od kwietnia tczewski szpital przejmie zadanie świadczenia usług ratownictwa medycznego w naszym powiecie.