Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Jan Daniluk

Chcą odnowić nagrobek polskiego strzelca

Miłośnicy historii Tczewa chcą odnowić nagrobek strzelca Michała Różanowskiego, który zginął krótko przed wybuchem II wojny światowej na granicy Polski i Wolnego Miasta Gdańska. W tym celu zorganizowano zbiórkę pieniędzy. 16 sierpnia 1939 r. w Kolniku, na granicy Polski i…

Nieznana historia Tczewa wg Daniluka

W ostatni czwartek Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła mieszkańców na spotkanie z nieznaną historią Tczewa. Wykład zatytułowany „Tczew w latach okupacji niemieckiej – nowe ustalenia badawcze” wygłosił historyk Jan Daniluk, pracownik Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku.