Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Jolanta Andriskowska

Bawili się… słowem i poezją

Jubileuszowy, dziesiąty Międzywojewódzki Konkurs Recytatorski, który odbył się w Zespole Placówek Specjalnych przebiegał pod hasłem: „Wybieram poezję…”. Idea tego konkursu jest wciąż ta sama i niezmienna: edukacja kulturalna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z placówek kształcenia specjalnego poprzez spotkanie z poezją…