Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

leki

Oddaj przeterminowane leki do apteki

Nie wiesz, co zrobić z przeterminowanymi lekami? Oddaj do apteki! Tczewianie mogą nieodpłatnie dostarczać przeterminowane leki do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do czternastu wytypowanych aptek na terenie miasta.