Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

oddaj leki do apteki
Nasz Tczew

Oddaj przeterminowane leki do apteki

Nie wiesz, co zrobić z przeterminowanymi lekami? Oddaj do apteki!

Tczewianie mogą nieodpłatnie dostarczać przeterminowane leki do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do czternastu wytypowanych aptek na terenie miasta.