Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Miejski Zarzad Dróg

Plac budowy na Królowej Marysieńki

W zaawansowany etap wkroczyła kompleksowa przebudowa ulicy Królowej Marysieńki. Droga jest nieprzejezdna. Zachowano dojazd do drugiego liceum ogólnokształcącego od strony Drogi Krajowej numer 91. Ulica Królowej Marysieńki jest niedługa, ale z kilku powodów bardzo ważna. Jest wjazdem na osiedle Prątnica,…

Dodatkowe miejsca parkingowe przy tczewskich cmentarzach

Policjanci apelują o ostrożność 1 listopada w rejonie cmentarzy, gdzie zostaną wprowadzone tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Przy nekropoliach będą kierować ruchem i wskazywać dodatkowe miejsca do parkowania. Miejski Zarząd Dróg we współpracy z tczewskimi firmami tradycyjnie uzgodnił udostępnienie dodatkowych…

Nowy termin przebudowy wiaduktu nad torami

Po kilkumiesięcznej przerwie pojawiła się informacja o kontynuacji przebudowy wiaduktu nad torami kolejowymi w okolicy dworca PKP. Przypomnijmy, że wykonawca nie wywiąże się z terminem realizacji zadania z powodu problemów na rynku stali wywołanymi wojną na Ukrainie. Prezydent Mirosław Pobłocki…