Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Egzaminy ósmoklasisty odbywają się w reżimie sanitarnym
Nasz Tczew

Test uczniów w reżimie sanitarnym


Z uwagi na pandemię koronawirusa egzamin ósmoklasisty nie mógł odbyć się w pierwotnie założonym terminie. W kwietniu minister edukacji Dariusz Piontkowski podał, że egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach od 16 do 18 czerwca. W Tczewie przystąpiło do egzaminów pięciuset dwunastu uczniów szkół podstawowych podległych miejskiemu samorządowi.


Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny test wiedzy w życiu uczniów, od wyników którego zależeć będą ich dalsze losy. Jego wyniki mają wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych, dlatego każdemu uczniowi zależy na tym, by były one jak najlepsze. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbywa się po raz drugi i jest on wynikiem wprowadzonej w 2019 roku reformy szkolnictwa. Przez trzy dni – począwszy od dziś do czwartku, 18 czerwca ponad pięciuset uczniów tczewskich podstawówek podległych ratuszowi przystąpiło do swego pierwszego ważnego egzaminu.

W SP 1 – pisze test 225 uczniów, w SSP 2 – 59 uczniów, w SP 4 – 254 uczniów, w SP 7 – 28 uczniów oraz w SP 10 – 17 uczniów. Podczas egzaminów muszą być przestrzegane wytyczne sanitarne opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Reżim sanitarny obowiązuje zarówno uczniów, nauczycieli, jaki pracowników szkoły o czym mówi nam Tomasz Szulc, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4.

Zapytaliśmy dyrektora o przebieg trzydniowych egzaminów, termin wyników, od których zależy dalsza przyszłość edukacyjna uczniów oraz datę egzaminu dla ośmioklasistów, którzy nie mogli dziś do niego przystąpić.


Uczniowie czwórki do testu się przygotowywali, ale trema i stres ich nie opuszczał.


Wszystkim uczniom i uczennicom życzymy dobrego przebiegu testów oraz najlepszych wyników.