Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Listopadowa sesja rady miasta
Nasz Tczew

Listopadowa sesja rady miasta

Listopadowa sesja rady miasta przyniosła decyzje dotyczące cmentarza komunalnego. Zostanie on powiększony, a od nowego roku nekropolia będzie miała nowego zarządcę – tczewski Zakład Usług Komunalnych.

Obrady trzydziestej szóstej sesji rady miasta obecnej kadencji rozpoczęły się od ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie fotograficznym “Cztery pory roku w Tczewie”. Prezydent Mirosław Pobłocki zaprezentował przy okazji kalendarz na 2018 rok, w którym znalazły się zdjęcia zgłoszone do konkursu. Pierwsze miejsce zajęła Emilia Snochowska, drugie Roman Chudzik, a trzecie Jacek Cherek. Ponadto pięciu autorów zdjęć wyróżniono.
Następnie prezydent Tczewa przedstawił sprawozdanie z działalności w minionym miesiącu, mówił także o planach na przyszłość. W tej części sesji radni Zbigniew Urban i Tomasz Tobiański zadawali prezydentowi pytania.

Rada zapoznała się z raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla naszego miasta za lata 2015-16. Na listopadowej sesji wyjątkowo dużo było uchwał. Większość z nich to formalno-prawne akty wynikające z dostosowania do reformy oświatowej, czyli uchwały dotyczące tczewskich szkół podstawowych. Były również uchwały zatwierdzające programy: prac społecznie użytecznych, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz program współpracy miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Tczewscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Tczewie. Jednocześnie uchwalono nowy statut Zakładu Usług Komunalnych, w którym wprowadzono nowe zadania związane z administrowaniem cmentarza przy ulicy Rokickiej od 1 stycznia 2018 r. O zakresie zmian dotyczących komunalnej nekropolii będzie w jednym z najbliższych magazynów Nasz Tczew. W części sesji poświęconej zgłaszaniu interpelacji i wniosków Józef Ziółkowski poruszył problem zanieczyszczania powietrza na osiedlu Staszica.