Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

referendum
Nasz Tczew

Wyniki referendum w Tczewie

W niedzielnym referendum wzięło udział 8,3 procenta uprawnionych do głosowania tczewian. Wyniki były zbieżne z ogólnopolskimi.

Głosujący w naszym mieście zdecydowanie opowiedzieli się za jednomandatowymi okręgami wyborczymi i za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika, a byli przeciwni finansowania partii z budżetu państwa.