Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

wiosenne łatanie
Nasz Tczew

Zaczęli wiosenne łatanie dziur w tczewskich ulicach

Zakład Usług Komunalnych w Tczewie wyłonił w przetargu firmę, która w naszym mieście zajmie się w tym roku naprawą dróg o nawierzchniach bitumicznych. Wiosenne łatanie dziur wykonawca rozpoczął od ulicy Głowackiego na Górkach.

W ubiegłym roku w związku ze zmianami w procedurach przetargowych do remontów bieżących dróg po zimie przystąpiono późno, prace przeciągnęły się do lata, a nawet wczesnej jesieni. W tym roku wykonawcę do kompleksowego łatania dziur w nawierzchniach bitumicznych wyłoniono w drugiej połowie marca.

Na bieżące utrzymanie dróg składa się także naprawianie innego rodzaju nawierzchni niż bitumiczna jak i malowanie oznakowania poziomego w całym mieście.