Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

prezes spółdzielni mieszkaniowej skomentował wzrost cen za ogrzewanie i ciepłą wodę
Nasz Tczew

Zapłacimy więcej za ciepłą wodę i c.o.

Tczewianie zapłacą więcej za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie – to wynik podwyżek wprowadzonych przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Początek roku kalendarzowego to sygnał dla mieszkańców, że jego nadejście może zwiastować podwyżkę cen. Tak się stanie w przypadku tczewian, bowiem Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podwyższa cenę za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie. O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się rzecznika GEPC-u. Jadwiga Grabowska menedżer ds. mediów w odpowiedzi napisała:

„ Z początkiem 2019 roku Grupa GPEC wprowadza zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetycznej drobną korektę taryf – w przypadku Spółki GPEC TCZEW korekty są na średnim poziomie +4,11%. Dla mieszkańców korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Rokitek korekta wyniesie średnio +3,82%, dla mieszkańców na terenie Czyżykowa średnio +6,53%). Skorygowana taryfa obowiązywać będzie od 24.01.2019 roku.
Przyczyną zmiany cen i stawek opłat jest znaczny wzrost kosztów m.in. z tytułu opłat za emisję CO2, miału węgla kamiennego i gazu oraz kosztów związanych z realizacją przez Spółkę obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej. Warto dodać, że koszty prowadzenia działalności gospodarczej w branży ciepłowniczej wzrosły średnio o 36 proc.”.

Ostatnia podwyżka była wprowadzona zaledwie niespełna cztery miesiące temu. Do sprawy odniósł się prezes największej w Tczewie spółdzielni mieszkaniowej.

Nie jest to najlepsza dla tczewian nowina zwłaszcza, że są obawy kolejnych podwyżek przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. I choć ten najbliższy wzrost nie jest zbyt wysoki – kilkuprocentowy – to częstotliwość wprowadzania nowych cen będzie miała znaczenie dla budżetów tczewian.