Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

więcej za śmieci
Nasz Tczew

Od marca zapłacimy więcej za śmieci

W przyszłym roku wzrosną opłaty za wywóz śmieci. Podwyżka będzie dotyczyła wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego czy odpady są segregowane czy też wyrzucane w formie zmieszanej.

Nowy rok często wiąże się z podwyżkami różnego rodzaju opłat. Dobra wiadomość jest taka, że wzrost cen za wywóz śmieci nastąpi dopiero od 1 marca. Tczewianie, którzy zdecydowali się na segregację odpadów, zapłacą o 2 złote więcej. W efekcie miesięczny koszt wywozu śmieci przypadający na jedną osobę wyniesie 15,50 zł. Z kolei ci, którzy śmieci nie segregują zapłacą o 4 zł więcej. W ten sposób miesięczny koszt wyniesie 26 zł.

Jednym z powodów podwyżki jest wzrost kosztów zagospodarowania frakcji palnych. Spytaliśmy czy podwyżka może także wynikać z niewystarczającej ściągalności.