Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

pierwsza sesja rady miasta
Nasz Tczew

Zenon Drewa poprowadzi Radę Miasta

Nowa, pięcioletnia, kadencja rady miasta rozpoczęta! Na pierwszej sesji zaprzysiężono prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego i radnych. Wybrano przewodniczącego rady, trzech jego zastępców i składy komisji stałych.

Sesja odbyła się w poniedziałkowe popołudnie, już po obradach nowej rady powiatu, na których wybrano starostę i zarząd powiatu. Najpierw radni złożyli ślubowanie. Przypomnijmy, że w niedawnych wyborach samorządowych mandaty zdobyło dziesięciu przedstawicieli Porozumienia na Plus, sześciu Prawa i Sprawiedliwości, czterech Koalicji Obywatelskiej i trzech z lokalnego ugrupowania Inicjatywa Samorządowa. Będą radnymi podczas pięcioletniej kadencji.
Pierwszą ważną decyzją rady, oddającą układ sił w miejskim samorządzie był wybór przewodniczącego. Zgłoszono jedną kandydaturę – byłego wiceprezydenta Tczewa do spraw społecznych Zenona Drewę z Porozumienia na Plus. Uzyskał on w tajnym głosowaniu 21 głosów, czyli wybrano go jednogłośnie. W Pytaniach do Prezydenta poprosiliśmy Mirosława Pobłockiego o uzasadnienie tego wyboru.

Przewodniczący zaproponował nowy porządek obrad. Znalazła się w nim uchwała o zwiększeniu prezydium rady o jedną osobę, czyli trzech a nie dwóch jak było wcześniej wiceprzewodniczących. Propozycje radni zaakceptowali. Z przebiegu głosowań wynika, że w radzie miasta osiągnięto porozumienie i zawiązała się szeroka koalicja złożona z trzech ugrupowań PnP, PiS i Koalicji Obywatelskiej.

Następnie zgłoszono cztery kandydatury na wiceprzewodniczących. Ostatecznie wybrano Iwonę Nitzę z PO, Tadeusza Dzwonkowskiego z PiS i Gertrudę Pierzynowską z PnP. Za mało głosów, by zostać wiceprzewodniczącym otrzymał Michał Ciesielski z inicjatywy.
Dalszą część sesji prowadziły już cztery osoby. Następnie w obecności wszystkich radnych i obserwatorów sesji ślubowanie złożył prezydent Mirosław Pobłocki.

Na sesji powołano również komisje stałe rady: rewizyjną, finansowo-budżetową, gospodarczą, edukacji i kultury fizycznej, społeczną oraz skarg i petycji. Spośród wszystkich radnych wyłoniono przewodniczących i członków komisji.
Zachęcamy do obejrzenia najbliższego programu Pytania do Prezydenta, w którym Mirosław Pobłocki mówił o negocjacjach związanych z budowaniem koalicji tak w radzie powiatu jak i miasta – uzasadniał także decyzje jakie zapadały na pierwszych sesjach.