Tetka Tczew - Twoja lokalna telewizja!

Oferta w zasięgu możliwości starostwa

W starostwie powiatowym otwarto oferty na kolejną część przebudowy mostu tczewskiego na Wiśle. Było to już trzecie podejście do tego etapu, a zakres zadania zmieniano po raz drugi. Tym razem jedna z nich jest w zasięgu możliwości finansowych zarządcy mostu.

Przebudowę zabytkowego mostu tczewskiego można określić mianem wieloletniej batalii, głównie o środki finansowe, choć była również walka o to w jaki sposób ma być zrobiona.
Zarządcy mostu – starostwu powiatowemu – na ten etap, przy wsparciu byłego wiceministra infrastruktury Kazimierza Smoliński, udało się pozyskać 32 miliony dofinansowania złotych z ministerstwa. Prawa rynku, sytuacja gospodarcza w kraju, zweryfikowały ten szacunek. Okazało się po pierwszym przetargu, że to o połowę za mało. Zakres zadania zmieniono i ogłoszono drugi przetarg – znów kwota oferenta przewyższyła możliwości starostwa. Wobec tego znów zmieniono zakres zadania – przęsła nurtowe mają być zdemontowane, ale wykonawca ma jedynie przygotować filar i przyczółek do postawienia na nich nowych przęseł.

Do przetargu przystąpiły dwa podmioty – Budimex z Warszawy wycenił zadanie na blisko 55 milionów złotych, a konsorcjum firm z Będzina, które startuje w każdym z przetargów na 35 milionów. Wiodący podmiot tego konsorcjum – Banimex to wykonawca poprzedniego etapu czyli remontu 160-letnich przęseł Lentz’ego. Brakujące 3 miliony złotych nie powinny być dużą barierą w podpisaniu umowy, zważywszy na fakt, że powiat otrzymał wsparcie finansowe od władz Tczewa, już zatwierdzone uchwałą przez radę miasta. Póki co starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski wstrzymuje się z komentarzem. Rzecznik starostwa potwierdza, że najpierw będą analizy oferty i finansowania, a potem decyzja.

Dzień przed otwarciem ofert premier Mateusz Morawiecki ogłosił inaugurację programu „Mosty dla Regionu” (nazywaną także Mosty Plus), co oznacza budowę przez rząd nowych 20 przepraw przez rzeki. Prawdopodobnie ten program miał na myśli poseł Kazimierz Smoliński, mówiąc o tworzeniu listy obiektów mostowych, które miałyby uzyskać finansowanie rządowe do zakończenia inwestycji. Na liście tej nie ma mostu w Tczewie. Niestety nie udało nam się uzyskać komentarza na ten temat byłego wiceministra infrastruktury Smolińskiego, ani starosty tczewskiego.

Podobne wpisy