Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

starostwo powiatowe

Bezpłatne porady prawne w powiecie tczewskim

Na terenie powiatu tczewskiego w tym roku będą funkcjonować cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – dwa w Tczewie, w Pelplinie, a także w gminie Gniew. Na terenie powiatu tczewskiego w tym roku będą funkcjonować punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. O porady…

Tczewskie starostwo w projekcie cyfrowy powiat

W tym roku dzięki dofinansowaniu rządowemu z programu „Cyfrowy powiat” starostwo w Tczewie zmodernizuje swoją infrastrukturę informatyczną. Powiat Tczewski otrzymał blisko 350 tysięcy złotych w ramach konkursu grantowego nazwanego “Cyfrowy powiat”. Środki zostaną wykorzystane na modernizację infrastruktury IT Starostwa Powiatowego…

Połowa uczniów nie chodzi na religię

Średnio co drugi uczeń szkoły ponadpodstawowej z obszaru powiatu tczewskiego nie uczęszcza na lekcje religii, co wpisuje się w ogólnopolską tendencję do odchodzenia młodzieży od wiary chrześcijańskiej. Sprawdzamy, jakie są tego powody. Jeszcze kilkanaście lat temu zdecydowana większość uczniów chodziła…

Zaproponuj logo powiatu tczewskiego

Starosta tczewski zaprasza do udziału w konkursie polegającym na opracowaniu logo powiatu tczewskiego, które będzie przeznaczone do celów promocyjnych. Rzecznik starostwa wyjaśnia, dlaczego herb powiatu tczewskiego do takich celów nie wystarcza. Urząd Miejski w oficjalnych pismach posługuje się herbem Tczewa…

Wojna o głosowanie nad odwołaniem starosty

We wtorek w tczewskim starostwie odbyła się pięćdziesiąta pierwsza sesja rady powiatu obecnej kadencji. Włącznie z przerwami obrady trwały blisko siedem godzin. Po długiej dyskusji z porządku obrad zdjęto punkt o głosowaniu nad odwołaniem zarządu powiatu. Zanim oficjalnie przewodnicząca Barbara…

Przerwa w wydawaniu paszportów

W przyszłym tygodniu mieszkańcy, którzy chcą wyrobić paszport, będą musieli liczyć się z utrudnieniami. W związku z uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych punkty w całej Polsce nie będą przez kilka dni przyjmowały wniosków i wydawały gotowych paszportów. Rzecznik starostwa wyjaśnia, jak…

Tczew i Gdańsk bez dostawcy energii

Z powodu braku ofert unieważniony został przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Gdańska, Tczewa i kilkudziesięciu innych podmiotów. Władze pomorskich miast czekają na kolejne decyzje rządu i jednocześnie szukają dostawcy w oparciu o postępowanie z tzw. wolnej ręki. Z kolei…

Rekrutacja ósmoklasistów z problemami

Widz Telewizji Tetka prosi tczewskie starostwo o usprawnienie w przyszłym roku rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W tym roku doszło do kumulacji dwóch roczników, co generowało problemy i taka sytuacja może się powtórzyć również za rok. Starosta odpowiada, że placówki były…

W przyczółku mostu ma być muzeum

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podpisano porozumienie o współpracy, dzięki któremu w odbudowanym moście tczewskim ma powstać oddział muzeum. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy powiatem tczewskim i Muzeum II Wojny Światowej ma być pierwszym krokiem do otwarcia nowego…

Trwa wycinka kilkudziesięciu drzew

Trwa wycinka drzew na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg. Wkrótce z sąsiedztwa tczewskich ulic ma zniknąć łącznie ponad 50 drzew. W ich miejsce powinny zostać zasadzone młode egzemplarze. Sprawdziliśmy kto i na jakiej podstawie wydaje decyzje w sprawie wycinek. Do naszej…