Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

wiadukt 30 przetarg
Nasz Tczew

Rozpoczną remont wiaduktu w ulicy 30 Stycznia

Niebawem rozpocznie się planowany od kilku lat remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ulicy 30 Stycznia w Tczewie. Poznaliśmy oferty w ramach ogłoszonego przez starostwo powiatowe przetargu na to zadanie. Starosta Mirosław Augustyn powiedział, że propozycje są korzystne i po analizie ofert dojdzie zapewne do podpisania umowy.

Inwestycja związana z wiaduktem w ulicy 30 Stycznia jest konieczna. Ekspertyza wykazała, że jego stan techniczny jest fatalny. Ma liczne ubytki i pęknięcia jezdni, obluzowane barierki ochronne, brak na nim urządzeń dylatacyjnych, ma poobrywane gzymsy. Wiadukt ten stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu kołowego i pieszych.

Ulicą 30 stycznia zarządza starostwo powiatowe. Początkowo był pomysł by przebudować obiekt wymienić na nowy – szerszy i wyższy, czego oczekiwały PKP. Problemem okazał się koszt i zbyt niskie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dlatego zapadła decyzja o remoncie. Na to zadanie starostwo otrzymało w ubiegłym roku dofinansowanie w ramach rządowego programu Polski Ład. Wszystko wskazuje na to, że remont zostanie rozpoczęty za miesiąc i zrealizowany w okresie pół roku.

Najniższą kwotę w przetargu zaproponowała firma Ikomont z Janikowa – 3 miliony 730 tysięcy złotych, która zapewne będzie wykonawcą. Ofertę do zaakceptowania przez starostwo opiewającą na 3 miliony 920 tysięcy zaproponowała firma Want z Tczewa